Заседание на Общински съвет – Горна Малина през юли

Следващото заседание на Общински съвет Горна Малина ще се проведе на 15.07.2022 год. /петък/, а заседанията на постоянните комисии към него ще са на 14.07.2022 год.

Приложения