Настъпване на пожароопасен сезон във всички земеделски територии, считано от 15.06.2022 год.

Заповед № РД-04-91 от 06.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област относно настъпването на пожароопасен сезон във всички земеделски територии, считано от 15.06.2022 год. до 30.10.2022 год.