Покана за публично обществено обсъждане на предложение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 13.07.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail:gmalian@abv.bg или на адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва” №18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.