Протокол на журито на Националния конкурс за разказ на тема ”Напаст божия в XXI век” – 30.05.2022 г., с. Байлово

Днес, 30.05.2022 г. в НЧ „Елин Пелин – 1922” в с. Байлово, от 14:30 часа до 19:00 часа, на основание Заповед № 06/26.05.2022 г. на г-жа КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА – Председател на Управителния съвет на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”, долу подписаните:
Атанас Капралов – директор на НЛМ – Председател
и членове:
1. Анна Цветкова, библиотекар – специалист в НЧ „Елин Пелин – 1922” – с. Байлово;
2. Евгения Добрева – уредник на къща музей „Елин Пелин” в с. Байлово,

Разгледахме получените общо 134 разкази за Националния конкурс за разказ на тема ”НАПАСТ БОЖИЯ В XXI ВЕК” – 2022 г., посветен на 145 години от рождението на писателя и от тях, журито присъди следните награди:
Първа награда – „Цветята на Мона” – Диана Иванова Христова – родом от гр. Пазарджик, живее в Испания, Валенсия – 300 лв.
Втора награда – „Кутия с локум и надежда” – Божидара Бойчева – 200 лв.
Трета награда – „Болката, която няма да преболее” – Генка Богданова – гр. Ямбол – 100 лв.
Поощрителна награда – „Надежда” – Ирина Стоянова – гр. София
Поощрителна награда – „Напаст Божия в XXI век” – Ивана Петрова Илиева – гр. Златица – 8 клас
Поощрителна награда – „Бедствия на карантината” – Илиана Стоилова Илиева – с. Катуница, обл. Пловдив – 6 клас
Поощрителна награда – „Горчивата ирония на съдбата” – Наталия Стоянова – с. Горна Малина, обл. Софийска – 8 клас

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ:
1. /п/
2. /п/