Наградени рисунки от националния конкурс „Моят любим герой от творчеството на Елин Пелин”

ПЪРВА ГРУПА – ДО 6 г.
Първа награда – Емили Петрова Цокова – 5г. – гр. Габрово – „Задушница“
Втора награда – Слав Борисов Брестнички – 6 г . – гр. Пловдив – „Тримата братя и златната ябълка“
Трета награда – Андреа Викторова Минкова – 5г. – с. Нови хан, общ. Елин Пелин – „Врана и лисица“

ВТОРА ГРУПА – ОТ 7 г. ДО 10 г.
Първа награда – Радена Виталиева Димова – 9 г. – с. Хрищени, обл. Стара Загора – „Гениалното куче“
Втора награда – Нелина Невенова Нешева – 10 г . – гр. Ловеч – „Богатият мравей“
Трета награда – Христиана Симеонова Симеонова – 9 г. – гр. Тетевен – „Зъбчето, което се клати“ – комикс

ТРЕТА ГРУПА – ОТ 11 г. ДО 14 г.
Първа награда – Петя Маринова Велева – 14 г. – гр. София – „Ян Бибиян“
Втора награда – Анастасия Цветелинова Цветкова – 13 г.- гр. Нова Загора – „Ян Бибиян“
Трета награда – Разие Бисерова Александрова – 13 г. – гр. Пловдив – „“Сивушка и нейният стопанин“

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ОТ 15 г. ДО 18 г.
Първа награда – Емне Мустафа Мехмед – 15 г. – с. Руен, обл. Бургас– „Ян Бибиян“
Втора награда – Станислава Емилова Василева – 17 г. – гр. София – „Печената тиква“
Трета награда – Божидар Пламенов Любенов – 16 г. – гр. Радомир – „Косачи“

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА:
Симона Андреева Илиева – 12 г. – с. Тополчане, обл. Сливен – „Чичо Пейо“

НОМИНИРАНИ РИСУНКИ ЗА ИЗЛОЖБАТА:

Първа група – до 6 години
1. Вая Василева Стоименова – 6 г. – гр. Кюстендил – „Дядовата ръкавичка“
2. Юлиан Бориславов Мазнев – 6 г. – гр. Кюстендил – „Дядовата ръкавичка“
3. Симона Красимирова Маринова – 5 г. – гр. Стара Загора – „Дядовата ръкавичка“
4. Георги Мартинов Узунов – 5г. – гр. Пловдив – „Таралеж и заек“
5. Даная Драгомирова Христова – 6 г. – гр. Стара Загора – „Лошата катеричка“
6. Карина Красимирова Панчева – 6г. – гр. Стара Загора – „Чичо Пейо“
7. Мерве Сали – 6г. – гр. Севлиево – „Печената тиква“
8. Даниела Георгиева Рускова – 5г. – гр. Пловдив – „Дядовата ръкавичка“
9. Елица Василева Шейретова – 5г. – гр. Пловдив – „Ангелът на справедливостта“
10. Катерина Димчева Йоргова – 5г. – гр. Пловдив – „Ччио Пейо“
11. Любина Георги Георгиева – 6г. – гр. Пловдив – „Чичо Пейо“
12. Виктория Любомирова Семерджиева – 6 г . – с. Нови хан общ. Елин Пелин – „Дядовата ръкавичка“
13. Валерия Йорданова Йорданова – 5 г. – гр. Кюстендил – „Дядовата ръкавичка“
14. Виктория Виктор Николова – 6 г. – гр. София – „Дядовата ръкавичка“
15. Мария Димитрова Згурова – 6г. – гр. Пловдив – „Врана и лисица“
16. Далия Светлинова Георгиева – 5 г . – гр. Кюстендил – „Дядовата ръкавичка“
17. Ивана Ивова Нацева – 6г . – гр. Кюстендил – „Дядовата ръкавичка“
18. Мила Милен Димитрова – 4г. – гр. Кюстендил – „Сливи за смет“
19. Дарина Севдалинова Христова – 6г. – гр. Свищов – „Дядовата ръкавичка“
20. Антония Надеждова Генова – 6г . гр. Свищов – „Дядовата ръкавичка“
21. Снежанна Георгиева Гелева – 6г. – с. Горна Малина – „Сливи за смет“

Втора група – от 7 г. до 10 г.
1. Полина Бориславова Шивачева – 9г. – гр. Варна – „Дядовата ръкавичка“
2. Йоана Георгиева Желязкова – 9г. – гр. Варна – „Голям Сечко, Малък Сечко и Баба Марта“
3. Стелияна Свиленова Недялкова – 9г. – гр. Варна – „Дядовата ръкавичка“
4. Севинч Сейханова Рущиева – 8г. – гр. Варна -„Дядовата ръкавичка“
5. Росен Руменов Лазаров – 10 г. – гр. Габрово – „Чичо Пейо“
6. Анна – Мария Танчева – 9 г. – гр. Габрово – „Дядовата ръкавичка“
7. Виктория Владимирова Василева – 10г. – гр. Габрово – „Сливи за смет“
8. Бояна Пламенова Петкова – 7г.- гр. Стара Загора – „Врана и лисица“
9. Денислав Димитров Киранов – 10 г. – гр. София – „Ян Бибиян и Фют“
10. Никол Атанасова – 9 г. – гр. Карлово – „Героите на Елин Пелин“
11. Михаела Димитрова Димитрова – 9 г. – гр. Стара Загора – „На оня свят“
12. Теодора Николаева Огнянова -9 г. – гр. Бургас – „Сила и хитрост“
13. Петра Николаева Николова – 9г. – гр. Нова Загора – „Дядовата ръкавичка“
14. Антоан Светославов Иванов – 9 г. – гр. Стара Загора – „Тримата глупаци“
15. Теа Гоцев – 8г. – гр. София – „Ян Бибиян и дяволчето Фют“
16. Магдалена Данаилова Иванова – 9 г. – гр. Стара Загора – „Дядовата ръкавичка“
17. Калоян Иванов Иванов – 8 г. – гр. Карнобат – „Сливи за смет“
18. Ати Юсуф Юсуф – 9 г. – гр. Якоруда – „Мързеливец“
19. Далия Десислав Константинова – 9 г. – гр. Тетевен – „Дядовата ръкавичка“

Трета група – от 11 г. до 14 г.
1. Габриела Ангелова Ангелова – 14 г. – гр. Годеч – „„Сватбата на Червенушко“
2. Нели Петрова Петрова – 12 г. – гр. Ботевград – „Ян Бибиян и дяволчето Фют“
3. Сабрие Джамал Юсеин – 12г. – с. Пашови, обл. Пазарджик– „Косачи“
4. Моника Людмилова Младенова – 13 г. – гр. Ловеч – „Дядовата ръкавичка“
5. Ванеса Еленова Георгиева – 14 г. с. Расово, обл. Монтана– „Ян Бибиян“
6. Стоян Дончев Стоянов – 13 г. – гр. Попово – „Ян Бибиян“
7. Деян Миленов Димитров – 13г. – гр. Годеч – „Ян Бибиян“
8. Кристина Стоилова Стойнова – 14г. – с. Крислово, обл. Пловдив – „Косачи“
9. Валентино Яниславов Соколов – 11г. – гр.Батановци – „Ян Бибиян“
10. Петя Добромирова Димитрова – 11г. – гр. Русе – „Дядовата ръкавичка“
11. Сюзан Анева Славчева – 13 г. – с. Расово, обл. Монтана – „Чичо Пейо“
12. Христомира Димитрова – 12г. – гр. Варна- „Дядовата ръкавичка“
13. Милица Стоянова Стоянова – 13г. – гр. Ловеч . „Дядовата ръкавичка“
14. Йорданка Атанасова Митево -12г. – с. Чавдарци, обл. Ловеч – „Ян Бибиян“
15. Пламена Галинова Ганчева – 13 г. – гр. Лясковец – „Самодива“
16. Калина Константинова Тодорова – 13г. – с. Владо Тричков, обл. София – „По жътва“
17. Стефания Георгиева Георгиева – 13г. – гр. София – „Три умни глави“
18. Нежля Самуилова Желязкова – 13г. – с. Александрово, обл. Ловеч – „Андрешко“
19. Наталия Йосифова – 13 г. – гр.Ботевград – „На браздата“
20. Дарина Росен Николова – 14г. – гр. София – „Фют“

Четвърта група – от 15 г. до 18 г.
1. Яница Аспарухова -15г. – Гр. Годеч – „Сватбата на Червенушко“
2. Десислава Христова Христова – 17 г. – гр. Козлодуй – „Гераците“
3. Силвия Александрова – 17 г. – гр. Горна Оряховица – „Ветрената мелница“
4. Камелия Данаилова Николова – 18 г. – гр. Ловеч – „Гераците“
5. Аигюл Йорданова – 17 г. – гр. Горна Оряховица – „На браздата“
6. Ивайла Георгиева Ковачева – 17 г. – гр. Варна – „Гераците“
7. Кадяр Севгинова Фейзулова – 17 г. – гр. Свищов – „Ветрената мелница“
8. Михаел Миленов Илиев – 15 г. – гр. Разград – „Ян Бибиян и Фют“
9. Емине Хасанова Ахмедова – 15 г. – гр. Горна Оряховица – „Ветрената мелница“
10. Виктория Емилова Иванова – 17 г. – гр. Радомир – „По жътва“
11. Ралица Ивайлова Димитрова – 15 г. – гр. Ловеч – „Ян Бибиян“
12. Мирослав Калинов Бошнаков – 16 г. – с. Пашови, обл. Пазарджик – „Косачи“
13. Божидара Божидарова Проданова – 17 г. гр. София – „Очите на Свети Спиридон“
14. Катерина Тодорова Кацарова – 18 г. – гр. София – „Дяволчето Фют“

ЖУРИ:
Страхил Ненов, преподавател в НХА – Председател
и членове:
1. Галина Стоянова, преподавател в СУ – Горна Малина;
2. Невен Стефанова Ненова – преподавател в ОбУ – Априлово.