Съобщение

Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на:

01.06.2022 г. в с. АПРИЛОВО от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред кметството

01.06.2022 г. в с. СТЪРГЕЛ от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред кметството

09.06.2022 г. в с. ГАЙТАНЕВО от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред кметството

09.06.2022 г. в с. ЧЕКАНЧЕВО от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред кметството

09.06.2022 г. в с. ДОЛНО КАМАРЦИ от 13:30 ч. до 14:30 ч. пред кметството

ще се извършват годишни технически прегледи.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216