Временно прекъсване на водоснабдяването в с. Горна Малина

Уведомяваме Ви, че временно ще бъде прекъснато водоснабдяването в с. Горна Малина за около 4 часа на 03.05.2022 год. /вторник/ – от 9:30 часа във връзка с тестване на връзките, част от дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина, общ. Горна Малина“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.