Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина

Община Горна Малина уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 19.05.2022 г. (четвъртък), могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект  за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина.

На 20.05.2022 г. (петък), от 10:00 часа, в зала № 9, втори етаж, сградата на общинска администрация, ще се проведе обществено обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина.

Обявление и мотиви