Образование

Заповед № 69 от 22.03.2022 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2022 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет

Протокол от 21.03.2022 год.

Заповед № 68 от 22.03.2022 г. за определяне правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети

Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за бюджетната 2021 г.