Състезание „Левски скок“ в „Училище за успех”

На 18 февруари 2019 г., в навечерието на  146-годишнината от обесването на Апостола на свободата,  в двора на СУ „Христо Ботев“ учениците от  спортен клуб (1 – 4 клас) по  Проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни“, се надскачаха със  своите съученици от начален етап.

Подготовката на малките спортисти  за състезанието „Левски скок“ започна още в началото на месеца. Учениците научиха легендата за  „лъвския“ скок на Васил Иванов Кунчев по време на военни упражнения в Сърбия. За своята ловкост и храброст той получава името ,,Левски“. Г-н Стефан Славков – ръководител на спортен клуб (9 – 12 клас) по Проекта даде на децата ценни съвети за тренировките, а на  състезанието бе  съдия.

Състезанието предизвика  много положителни емоции  на състезателите и зрителите.

Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.