За един проект с участието на община Горна Малина – “CARE – Културни дейности за бежанците в Европа”

В средата на Март, 2022 бе публикуван отчета за осъществяването на международния проект “CARE – Културни дейности за бежанците в Европа”, осъществен от 2018 до 2021 гг., и имащ за цел да се бори с посланията за нетолерантност към бежанците и мигрантите в Европа чрез междукултурен диалог и постигане на взаимно разбирателство с помощта на различни културни дейности. В проекта си партнираха малки и средно големи общини и граждански организации от южна, централна и юго-източна Европа – Португалия, Испания, Италия, Франция, Чехословакия и България. Водещ партньор на проекта бе ощина Мантейгаш в Португалия. От страна на България, партньори по проекта бяха община Горна Малина, представена от бившия кмет на Долна Малина, актьорът- кинорежисьор Йонко Димитров и други личности и професионалисти от Долна и Горна Малина, както и от Асоциацията за бежанци и мигранти в България.
Проектът CARE бе уникална платформа за среща и диалог между представители на различни малки и средно големи европейски общини, които са в процес на трупане на ценен опит в междукултурното сближаване и разбирателство. Изненадващо, но диалогът, осъществен чрез споделянето на, и участието в различни културни дейности, се оказа доста ценен инструмент и за обмена на добри практики за социално-икономическото развитие на малките и средни общини.
Предлагаме на Вашето внимание краткия схематичен отчет за осъществените в рамката на проекта дейности от края на 2018 до лятото на 2021 г., изпратен от координатора на проекта г-н Адриано Аморози – италианец, който живее и работи в Барселона, Испания.

Приложения