Проект „Училище за успех – модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ на фондация „Институт за социални услуги в общността” (2017 – 2019), с партньори Средно училище „Христо Ботев” – Горна Малина и община Горна Малина

Какво се случи в  „Училище за успех” през месец март

С тържествен марш на обяд, на 1 март, учениците от СУ „Христо Ботев“ – Горна Малина, участващи в  спортен клуб (1 – 4 клас) по Проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни” отбелязаха 3 март – Националният празник на Република България.

Заедно с тях в двора на училището маршируваха и  съучениците им от начален етап с българско флагче. Пред всички знамена група развяваше родния трибагреник.

Клуб „Умения на 21 век” (1 – 4 клас), по инициатива на Ивелина Христова от трети клас, подпомогнати от родителите си направиха благотворителен базар на мартеници. Събраната сума децата дариха за лечението на Станислава от Долна Малина и Николай от Горна Малина.

Клубът активно работи върху свой образователен проект „Да рекламираме България“.  Учениците създадоха собствен образователен блог: https://umeniana21vek.blogspot.com/ , в който започнаха да представят паметниците и храмовете в София с интересен образователен подход – снимки и ленти с наименованията на обектите, които потребителят трябва да свърже правилно. Децата събират, обработват и подготвят за публикуване  информация, показваща природните забележителности, културните, историческите и архитектурните ценности на родината ни: Българското Черноморие, Рилският манастир, Велико Търново, Созопол, Несебър, Пловдив, Копривщица, Белоградчишките скали…

Целта на децата е всеки българин да е посетил тези прекрасни места, да им се насладят, за да обикнат още повече  България.

Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.