Облекчаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 24.02.2022 г.