Провеждане на учебни стрелби със стрелково оръжие

Във връзка с получено писмо от Главна Дирекция „Жандармерия, сп. операции и Борба с тероризма” Ви уведомявам, че през 2022 г. ежедневно в работни дни от 08:30 ч. до 17:00 ч.  и периодично в тъмната част на денонощието в района на стрелкови комплекс „Столник” ще се провеждат учебни стрелби със стрелково оръжие.

За не допускането на инциденти моля, жителите на община Горна Малина да спазват границите на стрелковия комплекс, указани с предупредителни табели и сигнали при извършване на паша на добитък, селскостопанска, горско–добивна  и друга дейност.

 

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА