Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 07.02.2022 г.