Данъчен календар за 2022 год.

Във връзка със стартирането на данъчната кампания в община Горна Малина в раздел Местни данъци и такси  е публикуван Данъчният календар за 2022 год. по Закона за местните данъци и такси.