От днес стартира данъчната кампания за община Горна Малина

Кметът инж. Ангел Жиланов даде личен пример, като заплати задълженията си за 2022 г.

Предоставени са много възможности за плащане, като касово може да се плати на касите в община Горна Малина, на касите в Български пощи, Изи Пей и Фаст Пей, както и на касите във всички кметства на територията на общината. Задълженията могат да бъдат платени онлайн чрез Ипей, а на касите в общинската администрация може да се платят чрез ПОС-терминал. Задълженията могат да се платят и по банков път, като сметките за плащане са публикувани на интернет страницата на Община Горна Малина. Заплатилите целия размер на задълженията си по закона за местни данъци и такси до 30 април ползват 5% отстъпка. Данъците могат да се платят и на две вноски, като срокът за заплащане на първата е до 30 юни, след тази дата се дължат лихви върху първата вноска. Втората вноска трябва да се плати до края на октомври.

Община Горна Малина в момента подготвя данъчните съобщения за размера на задълженията за 2022 г.