Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина, считано от 20.01.2022 г.