Обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване и отсъствие на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина

ПОКАНА

за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване и отсъствие на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 21.01.2022 г. (петък) от 11:30 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване, преместване и отсъствие на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: gmalina@abv.bg или на адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва”, № 18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.