Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област

Плащанията по Заповед № ПО-09-4303 от 15.12.2021 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област може да извършите и на гише № 3, ет. 1 в общинската администрация. Също така може да поискате фактура.