Влиза в сила нова Наредба за гробищните паркове

Ръководството на община Горна Малина уведомява населението, че от 01.01.2022 г. влиза в сила нова Наредба за гробищните паркове и Нова наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, приета с Решение на Общински съвет Горна Малина № 101 от Протокол № 4/25.06.2021 г., както следва:
1.    За постоянни жители на община Горна Малина:
–    гробно място за срок от 15 години —70,00 лв.
–    гробно място за вечни времена — 140,00 лв.
2.    За xopa с настоящ адрес, които не са постоянни жители на община Горна Малина:
–    гробно място за срок от 15 години — 300,00 лв.
–    гробно място за вечни времена — 500,00 лв.
Който желае, може да закупи правото на съществуващо гробно място по ceгa действащата Наредба, както следва:
–    гробно място за срок от 15 години    – 5,00 лв.
–    гробно място за вечни времена — 25,00 лв.

Краен срок за подаване на заявления за закупуване на гробни места по старата  Наредба е 30.12.2021 г. в общината или в кметствата.