Спиране на електрозахранването в Горна Малина в периода 10 – 14 януари 2022 г.

Уважаеми съграждани,
очаквайте спиране на електрозахранването в Горна Малина от 09:00 до 16:30 часа в периода 10 – 14 януари 2022 г. в района на военните блокове и абонатите, захранващи се от трафопоста при пицарията – ул. „Първа“, „Осемнадесета“, „Двадесет и първа“, „Тридесет и трета“ и др., поради продължаващата инвестиционна програма на ЧЕЗ Разпределение в района за подмяна на кабели.