Култура

На следващото заседание на Общински съвет – Горна Малина ще бъдат обсъдени:

Проектът на Програмата на Община Горна Малина за развитие на читалищната дейност пред 2022 година

и

Проектът на Културен календар за 2022 година