Поздравителен адрес по повод  Международния ден на възрастните хора

ДО ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ
ДО ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА
ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Уважаеми дами и господа,

С признателност и с почит Ви поздравявам по повод  Международния ден на възрастните хора – Първи октомври.
Благодаря Ви за нестихващото желание да бъдете полезни, както на себе си, така и на обществото, за примера, който давате на нас и на младото поколение за несломимия човешки дух, преминал през бурите на живота.
Бъдете горди от постигнатото!
Продължавайте да допринасяте за обогатяване на културния и социалния живот на възрастните хора в нашата община!
Най-искрено Ви пожелавам здраве, дълголетие и достойни старини!
Честит празник!

инж. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ
Кмет на община Горна Малина