Проект на Програма за управление на отпадъците на Регион Горна Малина 2021 – 2028 год.

Уведомяваме Ви, че стартира процесът на обществени консултации по Програмата за управление на отпадъците на Регион Горна Малина 2021 – 2028 год.

Заинтересованите страни могат да предоставят своите предложения  и коментари в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1 и на email: gmalina@abv.bg. до 27.10.2021 год.