Публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 374 от 25.10.2021 год. на Кмета на общината за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед № 310 от 16.09.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост