Асфалтиране на ул. „Осемнадесета“ в с. Горна Малина от 12.05.2022 год. /четвъртък/

Уведомяваме Ви, че при добри метеорологични условия, временно ще бъде прекъснато преминаването по ул. „Осемнадесета“ в с. Горна Малина  в района на военните блокове /от реката до бившето военно барче/ от 12.05.2022 год. /четвъртък/ във връзка с асфалтирането на разкопаните участъци по изпълнението на дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина, общ. Горна Малина“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В тази връзка молим да бъде избегнато и паркирането по улицата.

От Ръководството