Прекъсване на водоснабдяването в с. Горна Малина на 05.10.2021 год. /вторник/

Уведомяваме Ви, че временно ще бъде прекъснато водоснабдяването в с. Горна Малина на 05.10.2021 год. /вторник/ във връзка с изпълнението на дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина, общ. Горна Малина“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

От Ръководството