Покана за публично обществено обсъждане на предложение за актуализация на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 – 2030

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина

Ви кани,

На 06.10.2021 г. (сряда), от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на предложение за актуализация на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 – 2030.

МОТИВИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА:

Ръководството на община Горна Малина вярва, че въпреки предизвикателствата през последната година от настъпилата от COVID 19 пандемична обстановка в страната и по света, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които имат перспектива за развитие в нашата община.

След проучване на туристическата среда в работни срещи с представители на местния бизнес, културата и образованието, с изявени местни деятели и допитване до жителите на общината, и изготвени препоръки от „Креативо.ком” ЕООД за превръщане на община Горна Малина в атрактивна туристическа дестинация, се налага Стратегията за устойчиво развитие на туризма в общината 2016 – 2030 да бъде актуализирана, съобразно съвременните условия, възможности и ограничения, така че да се превърне в работещ стратегически документ за местно развитие на сектор туризъм.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от 03.09.2021 г. до 04.10.2021 г. включително, да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта за актуализация на стратегията на e-mail адреса: gmalina@abv.bg    или на адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва” №18, в Центъра за административно обслужване на гражданите.