Конкурс за отдаване под наем

Заповед № 338 от 04.10.2021 год. на Кмета на общината за прекратяване на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 90 кв. м.

Заповед № 270 от 16.08.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 90 кв. м.