Заповед № 266 от 06.08.2021 год. на Кмета на общината

във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските територии, а от там и в горските, и урбанизираните територии, е изключително висока. Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделските земи от техните ползватели и паленето на огън на открито.

Приложения