Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020 г.” на ПУДООС

 

Проект

Реализация

„Кът за отдих с детски съоръжения” – с. Байлово Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13637 от 08.07.2020 год., със срок на изпълнение до 30.11.2020 год. и с общата стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.
„Изграждане на кът за отдих в с. Саранци” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13194 от 26.05.2020 год., със срок на изпълнение до 30.11.2020 год. и с общата стойност на верифицираните разходи в размер на 10 000,00 лева.