Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” на ПУДООС

 

Проект

Реализация

„Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Горно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14296 от 27.04.2021 год., със срок на изпълнение до 30.11.2021 год. и с максимален размер на БФП 10 000,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Осойца“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14295 от 27.04.2021 год., със срок на изпълнение до 30.11.2021 год. и с максимален размер на БФП 10 000,00 лева.
„Изграждане на детска площадка в с. Стъргел” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 13882 от 29.03.2021 год., със срок на изпълнение до 30.11.2021 год. и с максимален размер на БФП 10 000,00 лева.