Заповед № 229 / 08.07.2021 г. във връзка с осигуряване на условия за нормално протичане на изборния ден