Настъпва пожароопасният сезон за 2021 год.

Заповед № РД-04-180  от 31.05.2021 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област във връзка с настъпването на пожароопасния сезон за 2021 год. във всички земеделски територии, считано от 15.06 до 31.10.2021 год.