Провеждане на търг с явно наддаване на 02.06.2021 год.