Провеждане на растителнозащитни дейности от ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат ГАЛЪП СУПЕР 360.
Препаратът е разрешен за употреба в Република България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерство на земеделието и храните № 01565-ПРЗ-1/14.03.2018 г. Активното вещество е 360 г/л глифозат, с партиден № BN548232SEQD275, дата на производство 03.09.2019 г. ГАЛЪП СУПЕР 360 не е токсичен за пчели.
Карантинен срок 30 дни, при доза 2% – 4% разтвор.
Пръскането ще бъде извършено на 03.06.2021 г. – гара Саранци.
Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в Подрайон „Златица“.