Съобщение

ДО
СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА И МАШИНИ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ:

В качеството Ви на собственици на земеделска и горска техника и машини за земни работи ви известяваме, че на:
– 01.06.2021 г. в с. Априлово от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред Кметството;
– 01.06.2021 г. в с. Стъргел от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред Кметството;
– 10.06.2021 г. в с. Гайтанево от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред Кметството;
– 10.06.2021 г. в с. Чеканчево от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред Кметството;
– 10.06.2021 г. в с. Долно Камарци от 13:30 ч. до 14:30 ч. пред Кметството ще се извършва годишен технически преглед на горецитираната техника.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.