Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 05.05.2021 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч., ще се проведе  дезинсекция в това число дезакаризация срещу бълхи, кърлежи, дератизация на канални шахти  и ларви на комари в биотопи във всички населените места на Община Горна Малина, съгласно НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016г., издадена от Министерство на земеделието и храните, за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Третирането ще се извършва  както следва:

 1. Дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение / паркове, градинки, детски площадки и др./ в населените места на община Горна Малина
  • Биоциден препарат САЙРЪС 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1591-1/18.02.2014 г.
  • Начин на употреба: Опръскване на тревните площи
  • Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: ЗЕНИТ КОРП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката
 2. Дезинсекция срещу ларви на комари в биотопи на територията на община Горна Малина
  • Биоциден препарат: Димилин 2 ТБ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ №0574-6/24.02.2020г.
  • Начин на употреба: Разпръскване на таблетни форми в застоели и слаботечащи води (биотопи)
  • Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „ Пест Контрол Продукти” ЕООД
 3. Дератизация срещу плъхове в канализационната инфраструктура на Община Горна Малина

3.1. Биоциден препарат: Вертокс паста, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1552-3/26.01.2017г.

3.2. Име на лицето, представляващо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД

3.3 Начин на употреба: Третиране на канални шахти в населените места на Община Горна Малина.

 1. Обработките ще се проведат съгласно договор №10/18.02.2021г., под ръководството на Елиза Котева – биолог
 2. Обработките ще се извършат съгласно приложения график.