Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 28.06.2021 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч., ще се проведе  дезинсекция срещу бълхи и кърлежи на тревни площи с обществено предназначение /паркове, градинки, детски площадки/, както и на 28.06.2021 г. между 21:00 ч. до 03:00 ч. – дезинсекция срещу имагоцидни форми на комари във всички населените места на Община Горна Малина.

Третирането ще се извършва  както следва:

 1. Дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение / паркове, градинки, детски площадки и др./ в населените места на община Горна Малина
  • Биоциден препарат САЙРЪС 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1591-1/18.02.2014 г.
  • Начин на употреба: Опръскване на тревните площи
  • Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: ЗЕНИТ КОРП САЙЪНСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
  • Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката
 2. Дезинсекция срещу имагоцидни форми на комари на територията на община Горна Малина
  2.1 Биоциден препарат ЦИТРОЛ 10/4 УВЛ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0292-2/29.09.2016 г., гарантиращ безопасността на хората и на пчелните семейства.
  2.2 Начин на употреба: Опръскване с генератор за УЛВ , студен или топъл аерозол.
  2.3 Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти” ЕООД
  3. Обработките ще се проведат съгласно договор № 10/18.02.2021 г., под ръководството на Елиза Котева – биолог.
  5. Обработките ще се извършат съгласно приложения график.
  На основание на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г., издадена от Министерство на земеделието и храните, за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.