Съобщение

На 24.09.2021 г. между 08:30 ч. и 17:30 ч., ще бъде извършена дезинсекция срещу бълхи и кърлежи (дезакаризация) на тревни площи с обществено предназначение (паркове, градинки, детски площадки)
На 24.09.2021 г. от 20:30 ч. до 02:30 ч. на 25.09.2021 г., ще се проведе дезинсекция срещу комари (имаго) във всички населените места на община Горна Малина.
Третирането ще се извършва с биоцидни препарати, както следва:
1.1 Биоциден препарат срещу бълхи и кърлежи: САЙРЪС 10 ЕВ, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 1591-1/18.02.2014г.
1.2. Начин на употреба: Опръскване на тревни площи.
1.3. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Зенит Кроп Сайънсис България“ ЕООД.
1.4. Третираните зони ще бъдат обозначени с табели, посочващи дата и час на обработката.
1.5. Достъп до тревните площи на хора и животни, 24 часа след обработката.
2.1. Биоциден препарат: ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ срещу имагоцидни форми на комари, притежаващ удостоверение за пускане на пазара от МЗ № 0292-2/29.09.2016г., гарантиращ безопасността на хората, опазването на околната среда и не представлява опасност за пчелите и пчелните семейства.
2.2. Име на лицето, предоставящо биоцидния препарат на пазара: „Пест Контрол Продукти“ ЕООД.
2.3. Начин на употреба: Опръскване с генератор за УЛВ, студен или топъл аерозол
3. Обработките ще се проведат съгласно договор №10/18.02.2021г., под ръководството на Елиза Котева – биолог.
4. Обработките ще се извършат съгласно приложения график.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА