Съобщение

Известяваме собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 08.04.2021 г. от 09:30 до 11:00 ч. пред сградата на община Горна Малина и 08.04.2021 г. от 11:30 до 13:00 ч. пред сградата на кметство с. Долна Малина ще се извършат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника.
Съгласно писмо от Областна дирекция „Земеделие“- Софийска област вх. № 24.00-38/15.03.2021 г., на неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.