Определяне на гори във фаза старост на територията на община Горна Малина