Образование

Заповед № 81 от 08.03.2021 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2021 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
Заповед № 83 от 09.03.2021 г. за определяне правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети, приложение 1 – Разпределение на бюджет 2021 г. между училищата и ДГ в община Горна Малина и приложение 2 – Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за бюджетната 2021 г.
Приложение № 1 – Разпределение на бюджет 2021 г. между училищата и ДГ в община Горна Малина
Приложение № 2 – Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за бюджетната 2021 г.