Община

Касов отчет до 31.12.2021 год.

Касов отчет до 30.11.2021 год.

Касов отчет до 31.10.2021 год.

Касов отчет до 30.09.2021 год.

Касов отчет до 31.08.2021 год.

Касов отчет до 31.07.2021 год.

Касов отчет до 30.06.2021 год.

Касов отчет до 31.05.2021 год.

Касов отчет до 30.04.2021 год.

Финансиране на капиталови разходи по обекти към 31.03.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталови разходи 31.03.2021 г.

Касов отчет до 31.03.2021 г.

Касов отчет до 28.02.2021 год.

Касов отчет до 31.01.2021 г.

Бюджет за 2021 г.

Касов отчет за 2020 г.

Касов отчет до 31.12.2020 г.

Касов отчет до 30.11.2020 г.

Касов отчет до 31.10.2020 г.

Касов отчет до 30.09.2020 г.

Касов отчет до 31.08.2020 г.

Касов отчет до 31.07.2020 г.

Тримесечен отчет до 30.06.2020 г.

Касов отчет до 30.06.2020 г.

Касов отчет до 31.05.2020 г.

Касов отчет до 31.04.2020 г.

Тримесечен отчет до 31.03.2020 г.

Касов отчет за месец март 2020 г.

Касов отчет за месец февруари 2020 г.

Касов отчет за месец януари 2020 г.

Бюджет 2020 г. приет с Решение № 64 от пр. № 8 от 07.02.2020 г. на  ОбС Горна Малина

Касов отчет за месец декември 2019 г.

Касов отчет за месец ноември 2019 г.

Касов отчет за месец октомври 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО 2018 г. на община Горна Малина

Решение за приемане на отчета за касово изпълнение за 2018 г., отчет и капиталови разходи

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Тримесечен отчет до 30.06.2019 г.

Касов отчет за м. юни 2019 г.

Касов отчет за м. май 2019 г.

Касов отчет за м. април 2019 г.

Тримесечен отчет до 31.03.2019 г.

Касов отчет за м. март 2019 г.

Справка за просрочени вземания и задължения

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Справка за просрочени вземания и задължения

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Справка за просрочени вземания и задължения

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Баланс към 31.12.2018 г.

Справка за просрочени вземания и задължения

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.

Поименен списък 2019 г.

Основни параметри по бюджет 2019 г.

Бюджет 2019 г. приет с Решение № 13 от пр. № 1 от 31.01.2019 г. на  ОбС Горна Малина

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.09.2018 г.

Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2018 г.

Оборотна ведомост и баланс към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.06.2018 г.

Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2018 г.

Оборотна ведомост и баланс към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.

Трансфери към 31.03.2018 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Бюджетна прогноза 2018 – 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.

Бюджет 2018 година приет с Решение № 6 по протокол № 1 от 26.01.2018 г. на ОбС Горна Малина

Решение за приемане на отчета на бюджета на община Горна Малина за 2017 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2017 г.

Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2017 г.

Оборотна ведомост и баланс към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Касов отчет за трето тримесечие на 2017 година – бюджет, СЕС, чужди средства и ДСД

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2017 г. – бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 31.08.2017 г. – бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 31.07.2017 г. – бюджет, СЕС, чужди средства

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017 г. – бюджет, СЕС, чужди средства

Касов отчет за първо шестмесечие на 2017 година – бюджет, СЕС, чужди средства и ДСД

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Отчет за капиталови разходи за първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС-НФ към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС-РА към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение за други смети и дейности към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. и първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Бюджет 2017 г.

Капиталови 2017 г.

Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 30.09.2016 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 30.06.2016 г.

Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на СЕС към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на чужди средства към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчет за капиталови разходи към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015

План бюджет 2016 г. на Община Горна Малина