Обява

за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи на територията на Община Горна Малина

 

Заповед за провеждането на конкурс

Обява за провеждане на конкурс