Образование

Заповед № 82 от 06.03.2020 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
Заповед № 81 от 06.03.2020 г. за определяне правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети, приложение 1 – Разпределение на бюджет 2020 г. между училищата и ДГ в община Горна Малина и приложение 2 – Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за бюджетната 2020 г.
Заповед № 67 от 26.02.2019 г. за формулата за разпределение на средствата – делегирана от държавата дейност, получени по единни разходни стандарти за 2019 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
Заповед № 68 от 26.02.2019 г. за определяне правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен, прилагащи системата на делегираните бюджети.
Приложение 1 – Разпределение на бюджет 2019 г. между училищата и ДГ в община Горна Малина
Приложение 2 – Дофинансиране от община Горна Малина на общинските училища за учебната 2018-2019 г.