Заповеди № 53 и 54 от 15.02.2021 год. на кмета на общината за забрана на пашата на слескостопански животни

Приложения