Заповед № 61 от 15.02.2021 год. и Заповед № 113 от 23.03.2021 год.

Заповед № 61 от 15.02.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване

Заповед № 113 от 23.03.2021 год. на кмета на общината за повторно провеждане на търг с явно наддаване