Покана за публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина  Ви кани на 02.02.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9,  на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определяне и администриране на местни такси  и  цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят  предложения и становища, изменения и допълнения  на проекта на Наредбата на e-mail адреса: gmalina@abv.bg или на адрес: с. Горна Малина, ул. ”21-ва”, № 18, в  Центъра за услуги и информация на гражданите.

Предложение за Наредбата за определяне и администриране на местни такси  и  цени на услуги предоставяни от Община Горна Малина