Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

Приложения