Въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на с. Априлово, считано от 31.10.2020 год.!

Приложения