Обявление

На  основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4  от Закона за нормативните актове в 30 дневен срок, считано от 27.10.2020 г. до 26.11.2020 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА (2020 – 2022).

На 27.11.2020 г. (петък) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения Проект.